Nieuws over E-sigaretten

> Van Rijn: “E-sigaret in Tabakswet”

tabakswet-elektronische -sigaret

De e-sigaret wordt opgenomen in de Tabakswet. Dat schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn in een nota over de nieuwe Tabakswet. De maatregel moet onduidelijkheid over de e-sigaret wegnemen.

Vooruitlopend op de wetswijziging wil Van Rijn een Warenwetbesluit opstellen. Dit besluit moet op korte termijn in regels voorzien over de veiligheid en etikettering van de e-sigaret.

“Te zijner tijd zullen op grond van de Tabakswet regels worden gesteld aan de e-sigaret. Hiermee komen alle regels ten aanzien van de e-sigaret onder één wet te vallen.” Ook de minimumleeftijd voor het gebruik van de e-sigaret wordt wettelijk vastgesteld op 18 jaar.

Gebruik e-sigaret verdrievoudigd
Eerder deze week liet het Trimbos-instituut weten dat het gebruik van de e-sigaret in 2013 is verdrievoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor. Uit het Continu Onderzoek Rookgewoonten blijkt dat 3 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder wel eens elektronisch sigaretten gebruikt. In 2012 was dat nog 1 procent van de bevolking.

E-sigaret kopen >>

> Acvoda woest om negatieve berichtgeving e-sigaret

elektronische-sigaret-stoppen-met-roken

Voorzitter Marcel Göertz van AcVoDa – het Actiecomité voor Dampers – is woest om de berichtgeving dat e-sigaretten niet zouden helpen bij stoppen met roken. Dat laat hij weten tegenover Ikwilstoppenmetroken.NU. “Het onderzoek waaruit de media putten, ondersteunt deze conclusies op geen enkele wijze!”

Vorige week schreven diverse media, waaronder de Volkskrant, dat de e-sigaret niet helpt bij stoppen met roken. Onderzoek van de Universiteit van Californië zou dit uitwijzen. Göertz vindt de berichtgeving zo slecht dat hij er eigenlijk geen woorden aan wil vuil maken. Hij doet het toch en reageert furieus:

“De Volkskrant heeft dit zogenaamde onderzoek klakkeloos overgenomen. En Wanda de Kanter (longarts, red.) gaat op de automatische piloot haar repertoire af. De waarheid is dat dit onderzoek de gemaakte conclusies op geen enkele wijze ondersteunt.”

De voorzitter van het Actiecomité voor Dampers staat niet alleen. Göertz wijst naar een aantal reacties die de vloer aanvegen met het onderzoek dat vorige week werd gepubliceerd in JAMA – Journal of the American Medical Association. Zo wijst hij op de blog die Dr. Michael Siegel publiceerde. Daarin stelt Siegel:

“I’m sad to say that this is complete garbage. It is truly an example of bogus, or junk science.”

En verderop in het artikel:

“It is a deliberate attempt on the part of the investigators to misuse data. […] This is dishonesty in research.
[…] Unfortunately, it does not appear that these investigators are truly interested in whether e-cigarettes help many smokers quit or not. Instead, I believe that these researchers have a pre-determined conclusion that e-cigarettes are ineffective and that they are trying to manufacture results that support their pre-determined conclusion. It would be a tragedy if policy makers use the conclusions of this “study” to draw conclusions about the effectiveness of electronic cigarettes for smoking cessation purposes.

Ook Clive Bates, voormalig medewerker bij de Britse overheid, trekt op zijn website The Counterfactual van leer tegen de media-uitlatingen:

“Within a couple of weeks of a fake gateway effect discovery, more bogus science emerges, stretched to the limits of credulity and then hyped beyond to the media and into the grateful arms of the suggestible, wide-eyed world of tobacco control. This time it is Rachel Grana and colleagues at University of California at San Francisco, part of Professor Stanton Glantz’ group, which is rapidly becoming a slurry gusher of black propaganda, media-political spin and unethical practice.”

De Amerikaanse Cancer Society en de Legacy Foundation reageren in de NY Times:

“But David Abrams, executive director of the Schroeder Institute for Tobacco Research and Policy Studies at the Legacy Foundation, an antismoking research group, said the study’s data do not support that conclusion.

“I am quite certain that a survey would find that people who have used nicotine gum are much more likely to be smokers and to have trouble quitting, but that does not mean that gum is a gateway to smoking or makes it harder to quit,” he said.”

Göertz besluit briesend:

“Eén blik op het zogenaamde onderzoek was genoeg geweest om deze leugens te doorzien. De eindredactie en de wetenschapsredactie van de Volkskrant moeten zich diep schamen. Wanda de Kanter moet zich heel diep schamen.

Welk doel dient het verspreiden van deze propaganda? Waarom maakt Wanda de Kanter zich überhaupt druk over de e-sigaret, maar nog belangrijker: waarom informeert zij zich niet goed, en blaat zij de propaganda van Glantz na, terwijl een van haar grote voorbeelden – zoals ze het zelf zei – Robert West wél het potentieel van de e-sigaret correct inschat?

Bron: www.ikwilstoppenmetroken.NU

UPDATE > Nieuw onderzoek toont aan: E-sigaret werkt beter dan nicotinepleisters en -kauwgum

Terug naar de homepage >>

> Europa legt e-sigaret aan banden

nieuwe-europese-regels-voor-e-sigaret

Op 14 maart  heeft de Europese Raad de nieuwe productierichtlijn voor tabaksproducten goedgekeurd. Dat heeft ook gevolgen voor de e-sigaret. De nieuwe richtlijn bevat strengere voorschriften voor de productie en de presentatie van e-sigaretten in de Europese Unie, maar geldt niet voor zogenaamde medicinale e-sigaretten.

Lidstaten moeten de nieuwe richtlijnen in 2016 op nationaal niveau hebben doorgevoerd. Er komen onder andere voorschriften om de veiligheid en de kwaliteit van de e-sigaret te garanderen. De nieuwe voorschriften worden zo opgesteld dat nicotinehoudende e-sigaretten in de hele EU gelijk worden behandeld. Producten zonder nicotine vallen buiten de richtlijn.

Waarom zijn er nieuwe voorschriften nodig voor de e-sigaret?

Elektronische sigaretten zijn een relatief nieuw product. In korte tijd is de populariteit van e-sigaretten snel toegenomen. Het Europees Parlement erkent dat de e-sigaret helpt om het roken geheel of gedeeltelijk te ontwennen, maar vindt dat de effecten op lange termijn op de volksgezondheid nog onvoldoende bekend zijn. Aangezien nicotine een verslavende en toxische stof is, zijn veiligheids- en kwaliteitseisen voor e-sigaretten met nicotine noodzakelijk, is daarom het oordeel.

Lidstaten bepalen regels over smaken, reclame en leeftijdsgrens

Ook rapportageverplichtingen zijn noodzakelijk, zodat overheden toezicht kunnen houden op e-sigaretten en er meer over kunnen leren. Sommige beslissingen over de e-sigaret worden aan de lidstaten overgelaten, zoals de voorschriften over smaken, reclame zonder grensoverschrijdende effecten en leeftijdsgrenzen.

Nieuwe voorschriften gelden niet voor medicinale e-sigaretten

De nieuwe voorschriften zijn niet van toepassing op medicinale e-sigaretten of medische hulpmiddelen, maar gelden voor alle elektronische sigaretten voor consumenten die in de EU op de markt worden gebracht.

Wat verandert er voor de consument?

Het Europees Parlement stelt dat consumenten van e-sigaretten:

  • voordeel hebben van de verbeterde veiligheids- en kwaliteitseisen voor producten: rekening houdend met de classificatie van nicotine als toxische stof komt er een maximumniveau van nicotineconcentratie voor patronen en andere verpakkingseenheden van nicotinevloeistoffen. Zij moeten kindveilig en fraudebestendig zijn en beschermd zijn tegen lekken om consumenten – en vooral kinderen – te beschermen tegen de risico’s bij het hanteren en tegen de kans op inslikken. Alleen ingrediënten met een hoge zuiverheidsgraad mogen voor de nicotinehoudende vloeistof worden gebruikt, en de e-sigaret moet de nicotine onder normale gebruiksomstandigheden in gelijkmatige doses afgeven. Dit betekent dat telkens dezelfde hoeveelheid nicotine moet worden afgegeven wanneer een trekje van dezelfde duur en met dezelfde kracht van de e-sigaret wordt genomen.
  • beter worden geïnformeerd door nieuwe verpakkings- en etiketteringsvoorschriften: gezondheidswaarschuwingen op pakjes e-sigaretten worden verplicht, net als informatie over de verslavendheid en de toxiciteit, een lijst van alle stoffen in het product en informatie over het nicotinegehalte van het product. Reclame op de pakjes is niet toegestaan.
  • beter worden beschermd: de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie kunnen optreden in geval van gerechtvaardigde bezorgdheid over de veiligheid van deze producten. De autoriteiten zullen toezicht houden op de markt met het oog op informatie dat e-sigaretten leiden tot nicotineverslaving of tot het gebruik van traditionele tabak, met name bij jongeren en niet-rokers, en de Commissie zal verslag uitbrengen over de veiligheid en over ontwikkelingen op de markt.

Wat verandert er voor de fabrikant van e-sigaretten?

Fabrikanten van e-sigaretten moeten hun producten vervaardigen in overeenstemming met de bovenvermelde voorschriften inzake veiligheid, kwaliteit en verpakking, en bovendien:

  • de lidstaten op de hoogte stellen voordat zij een nieuw product op de markt brengen: de kennisgeving omvat informatie over de fabrikant, de gebruikte ingrediënten en emissies, de dosis en de opname van de nicotine, het product en het productieproces en een verklaring dat de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de kwaliteit en de veiligheid van het product bij normaal gebruik.
  • jaarlijks verslag uitbrengen bij de lidstaten over de verkochte aantallen van de producten, soorten gebruikers en hun voorkeuren en tendensen.
  • voldoen aan specifieke reclamevoorschriften: de bestaande voorschriften voor grensoverschrijdende reclame voor en promotie van tabaksproducten zullen ook gelden voor e-sigaretten.

Martijn Voncken stelt in een bericht op de website van Acvoda – Actiecomité voor Dampers – dat de nieuwe regelgeving rondom de e-sigaret een tegenslag is voor de volksgezondheid. De nieuwe tabaksrichtlijn maakt volgens hem de weg vrij voor een verbod op elke e-sigaret die nu op de markt is.

“Innovatie van e-sigaretten wordt op basis van de tabaksrichtlijn volledig gesmoord, aangezien élk nieuw model, elke nieuwe liquid, etc. gemeld moet worden 6 maanden voordat deze op de markt geplaatst wordt. Daarnaast mag er ook geen reclame meer gemaakt worden voor e-sigaretten.

Zelfs al zouden er e-sigaretten op de markt komen die wél aan de regels voldoen, dan zullen deze zo onaantrekkelijk en inefficiënt zijn dat veel minder mensen zullen overstappen van reguliere tabaksconsumptie naar de e-sigaret en dat is een gemiste kans!”

Volgens Acvoda is de e-sigaret een veilig, niet kankerverwekkend alternatief voor tabak dat juist gepromoot zou moeten worden.

“De Europese gebruikersorganisaties verenigd onder EVUN zullen er alles aan doen om deze wet in de rechtszaal aan te vechten. In Nederland zal Acvoda zich positioneren als gesprekspartner voor de politiek, en zullen we inzetten op een redelijke uitleg van deze door Europa opgelegde draconische regelgeving.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

> Wat is een elektronische sigaret?

alles-over-e-sigaretten

Hij duikt steeds vaker op in het straatbeeld: de elektronische sigaret – ook wel elektrische sigaret of e-sigaret genoemd. De elektronische sigaret bestaat al geruime tijd. Het product werd in 2003 uitgevonden door de Chinees Hon Lik.

Hon Lik zag van dichtbij wat de verwoestende gevolgen zijn van het roken van tabak. Zijn vader kreeg longkanker. Het bracht Lik tot de uitvinding van de e-sigaret. Zijn vader mocht het prototype nog testen, maar de uitvinding kwam voor hem te laat. Hij overleed aan de ziekte.

E-sigaret: veiliger en gezonder dan roken

Vandaag de dag is de elektronische sigaret sterk doorontwikkeld. De e-sigaret heeft talloze verstokte rokers geholpen om te stoppen met roken. Overstappen op elektronisch roken is een geweldige opsteker voor je gezondheid. In tegenstelling tot de gewone sigaret bevat de elektronische sigaret immers geen kankerverwekkende teer of koolmonoxide en stikstofoxide, wat slecht is voor je hart en bloedvaten.

Artsen enthousiast over e-sigaret

Steeds meer artsen zijn enthousiast over de elektronische sigaret als alternatief voor roken. Longartsen zien dat patiënten die switchen naar e-roken geweldige voordelen ervaren. De longfunctie verbetert aanzienlijk als je overstapt naar elektrisch roken.

Eind 2013 riepen 100 Franse longartsen op om de e-sigaret te accepteren als erkend middel om te stoppen met roken. Een van de artsen noemt de e-sigaret een zegen voor de volksgezondheid. Hij voorspelt dat de elektronische sigaret deze eeuw een recordaantal levens zal gaan redden.

Welke soorten e-sigaretten zijn er?

De populariteit van de elektronische sigaret heeft ertoe geleid dat er tal van merken op de markt zijn gekomen. Grofweg onderscheiden we drie soorten e-sigaretten:

  • wegwerp e-sigaret
  • oplaadbare e-sigaret met vervangbare cartridges/cartomizers
  • oplaadbare e-sigaret waarbij je zelf de vloeistof bijvult

De wegwerp e-sigaret en de oplaadbare e-sigaret met vervangbare cartridges lijken qua uiterlijk vaak veel op een echte sigaret. De e-sigaret die je zelf kunt bijvullen, heeft meer weg van een miniatuur waterpijp.

Hoe werkt een e-sigaret?

Als je een trekje neemt van een e-sigaret zorgt een verdamper/verstuiver – een verwarmingselement dat op een batterijen werkt – dat een klein beetje vloeistof wordt omgezet in aërosol (waterdamp). De vloeistof (e-liquid) in elektrische sigaretten kan verschillende hoeveelheden nicotine (6 mg, 12 mg, 18 mg) bevatten. E-liquids zijn ook verkrijgbaar zonder nicotine.hoe-werkt-een-e-sigaret

 

 

Momenteel zien we in Nederland een wildgroei ontstaan op het gebied van e-sigaretten. Dampshops schieten als paddestoelen uit de grond. Ook op internet kun je tal van aanbieders van elektrische sigaretten vinden die allerlei merken aanbieden.

Op E-sigarettenkopen.nl geven we je een overzicht van de beste elektronische sigaretten van erkende aanbieders. Zo weet je dus zeker dat je een kwaliteitsproduct koopt.

Vergelijk e-sigaretten shops >>

> Is de elektrische sigaret veilig?

e-sigaret veilig

De elektronische sigaret (e-sigaret) is bezig aan een ware opmars. Steeds meer rokers van gewone sigaretten stappen over op de e-sigaret. Artsen raken er in toenemende mate van overtuigd dat de e-sigaret een veiliger en gezonder alternatief is voor het roken van gewone sigaretten.

Voor veel verstokte rokers is de e-sigaret een uitkomst. In tegenstelling tot de gewone sigaret bevat de elektronische sigaret immers geen kankerverwekkende teer of koolmonoxide en stikstofoxide, wat slecht is voor je hart en bloedvaten.

Ook komen bij het roken van e-sigaretten niet 4000 giftige stoffen vrij, zoals bij gewone sigaretten, maar slechts één: nicotine. Het gebruik van de e-sigaret zorgt voor een zelfde ervaring als gewoon roken, maar is veel veiliger en ook nog eens aanzienlijk goedkoper dan het roken van traditionele sigaretten.

Arts: “E-sigaret gaat recordaantal levens redden!”

artsen enthousiast over elektronische sigaret

Wat ook vóór de e-sigaret pleit, is het enorme enthousiasme van veel longartsen die rokers zien overstappen op de e-sigaret. Honderd Franse artsen hebben opgeroepen om de e-sigaret in te voeren als therapie om te stoppen met roken. Een van hen, Philippe Presles, noemt de uitvinding van de e-sigaret een zegen voor de volksgezondheid. Hij voorspelt dat de e-sigaret deze eeuw een recordaantal levens zal gaan redden.

> 10 Uitstekende Redenen om over te Stappen op E-sigaretten

vrouw rookt elektronische sigaret

Elektronisch roken heeft veel voordelen. Daarom stappen steeds meer rokers over op elektronische sigaretten – ook wel elektrische sigaretten of e-sigaretten genoemd. We zetten de beste 10 redenen voor je op een rij.

1. E-sigaretten bevatten geen teer

Gewone sigaretten bevatten niet alleen kankerverwekkende teer, maar nog honderden bestanddelen die zeer schadelijk zijn voor je gezondheid. Bij het roken van een gewone sigaret komen 4000 giftige stoffen vrij, bij een e-sigaret slechts één: nicotine.

 2: E-sigaretten bevatten geen koolmonoxide en stikstofmonoxide

De koolmonoxide en stikstofmonoxide in gewone sigaretten zorgen ervoor dat je conditie verslechtert en je vaatwanden beschadigd raken. Dat heeft een desastreuze uitwerking op je hart en bloedvaten. Stikstofmonoxide zet in de vaatwand bovendien een fysiologisch mechanisme in gang dat leidt tot atherosclerose (slagaderverharding). E-sigaretten bevatten GEEN koolmonoxide en GEEN stikstofmonoxide.

3. Je bepaalt zelf hoeveel nicotine je binnenkrijgt

Als je elektronisch rookt, kun je zelf bepalen hoeveel nicotine er in je e-sigaret zit. E-sigaretten – mits geen wegwerpexemplaar – bevatten een cartridge die je kunt vullen met vloeistof. Als je een trekje neemt, wordt deze vloeistof verdampt door een verstuiver (ook wel: atomizer of clearomizer). Je hebt de keuze uit verschillende e-liquids (vullingen) waardoor je zelf bepaalt hoeveel nicotine erin je e-sigaret zit. Een geweldige manier om je nicotineverslaving af te bouwen.

4. Elektronische sigaretten stinken niet

De elektronisch sigaret produceert geen rook. Er vindt immers geen verbranding plaats. De e-sigaret werkt op een batterij. Deze batterij levert energie aan de verstuiver. De verstuiver zorgt ervoor dat de vloeistof in de e-sigaret verdampt. De e-sigaret produceert dus geen stinkende rook, maar waterdamp. Niet voor niets wordt e-roken ook wel dampen genoemd.

5. Elektronische sigaretten zijn niet brandgevaarlijk

Omdat er bij elektronische sigaretten geen verbranding plaats vindt, is er geen brandgevaar. De e-sigaret brandt niet en wordt niet heet. Als je klaar bent met roken, leg je hem gewoon weg of stop je hem zonder problemen in je borstzakje.

6. Elektronische sigaretten leiden niet tot bruine tanden en gele vingers

Als er iets irritant is aan gewone sigaretten is het dat je er van die gele vingers en bruine tanden van krijgt. Van dat probleem ben je met de e-sigaret direct verlost. Geen tabaksrook, dus ook geen smerige aanslag op tanden en vingers.

7. Elektronische sigaretten zijn véél goedkoper

Afgezien van de gezondheidsvoordelen is de prijs van de e-sigaret een van de aantrekkelijkste redenen om over te stappen. De e-sigaret is veel goedkoper dan het roken van gewone sigaretten. Je betaalt eenmalig voor de aanschaf van een starterskit (al vanaf € 37,50), maar daarna is het roken een stuk goedkoper. Voor het roken van 80 sigaretten betaal je gemiddeld nog geen tientje.

8. E-sigaretten kunnen zonder asbak

Omdat elektronische sigaretten geen as produceren, kan de asbak de prullenbak in. Geen stinkende sigarettenpeuken meer in de kamer of buiten in de tuin. Vervang die vieze asbak door een mooie vaas met bloemen – ziet er ook een stuk gezelliger uit.

9. De elektronische sigaret is compacter

Een pakje sigaretten of shag zorgt – vooral bij mannen – vaak voor overvolle broekzakken. Immers, je portemonnee, sleutelbos, telefoon en aansteker zitten er ook al in. Met de e-sigaret ben je daarvan af. Je stopt hem na gebruik eenvoudig in je borstzak. Zit niemand in de weg. O, en die aansteker heb je ook niet meer nodig.

10. Je mag de e-sigaret (bijna) overal ‘opsteken’.

Het is misschien een drempel, maar de e-sigaret kun je bijna overal gebruiken. Tien tegen één dat je reacties krijgt, maar de damp van e-sigaretten is niet schadelijk voor anderen. Bovendien is het een mooie aanleiding voor een praatje.