Rechter: ‘Nieuwe regels e-sigaret blijven van kracht’

wetgeving elektrische sigaretten aangescherpt

De nieuwe regels voor elektronische sigaretten in de Warenwet blijven overeind. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag bepaald, nadat de Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) in een kort geding tegen de Staat had gevraagd om onderdelen van de Warenwet buiten werking te stellen. De nieuwe regelgeving werd in februari van kracht.

De nieuwe Nederlandse regels voor e-sigaretten zijn volgens de bond in strijd met Europese regelgeving die in mei 2016 de bestaande regels in afzonderlijke lidstaten op één lijn moet zien te krijgen. De kortgedingrechter bepaalde echter dat Nederland nu al veiligheidseisen mag stellen aan e-sigaretten vooruitlopend op de invoering van nieuwe Europese regels in Nederland.

Esigbond: ‘Onvoldoende tijd om aan nieuwe wetgeving te voldoen’

De Esigbond vindt dat haar leden onvoldoende tijd hebben gekregen om hun bedrijfsvoering aan de nieuwe eisen aan te passen. Er geldt namelijk geen overgangstermijn en dus lijden verkopers van e-sigaretten schade. De Nederlandse regels maken volgens de bond daarom inbreuk op het Europees verdrag van de rechten van de mens, waarin de bescherming van het recht op eigendom is neergelegd.

Inbreuk daarop is echter toegestaan als de getroffen maatregelen in het algemeen belang zijn, zijn opgenomen in een wet die voldoende precies en voorzienbaar is en als er sprake is van een rechtvaardig evenwicht tussen de eisen van het algemeen belang en de rechten van het individu. Daaraan is hier voldaan.

Rechter: ‘Wel voldoende tijd’

De kortgedingrechter vindt het begrijpelijk dat de Staat de regels spoedig heeft willen invoeren met het oog op het belang van de volksgezondheid. Er zijn nog wat onduidelijkheden bij sommige regels, maar de praktijk moet uitwijzen hoe daarmee wordt omgegaan. Ook heeft de Staat volgens de kortgedingrechter deze maatregelen wel tijdig aangekondigd. De leden van de Esigbond hadden dus voldoende gelegenheid om hun bedrijfsvoering daarop aan te passen.

Volgens de kortgedingrechter heeft de Staat voldoende aannemelijk gemaakt dat de getroffen maatregelen eraan bijdragen dat wordt voorkomen dat met name kleine kinderen een nicotinevergiftiging oplopen, dat mensen aan nicotine verslaafd raken en dat consumenten goed worden voorgelicht over de risico’s van e-sigaretten. Deze maatregelen om de volksgezondheid te beschermen zijn naar het oordeel van de rechter een gerechtvaardigde belemmering op het Europese principe van vrije verkeer van goederen en de vrijheid van vestiging.

Esigbond zeer teleurgesteld

De Esigbond laat op haar website weten zeer teleurgesteld te zijn over de uitspraak. In een reactie stellen zij:

“….de rechter gaat hier echter voorbij aan het feit dat de Nederlandse consument nu massaal de in Nederland verboden producten inkoopt in andere landen, zoals China, en daarmee ook de controle op kwalitatief hoogwaardige producten volledig verloren gaat, hetgeen aldus juist een averechts effect heeft.”

‘Concurrentiepositie Nederlandse bedrijven ondermijnd’

Ook vindt de Esigbond het zeer teleurstellend dat door het handelen van de Nederlandse overheid juist de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven ten opzichte van het buitenland wordt ondermijnd. Nederlandse ondernemingen worden nu immers veel strenger gehandhaafd dan hun buitenlandse concurrenten. De verwachting is dat veel Nederlandse bedrijven hierdoor hun deuren zullen moeten sluiten, of uit zullen wijken naar het buitenland.
Al met al zijn de leden van de Esigbond zeer teleurgesteld over de uitspraak. Zij zullen die nog nader bestuderen en beraden zich dan op eventuele vervolgstappen. Wordt dus vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *