> Europa legt e-sigaret aan banden

nieuwe-europese-regels-voor-e-sigaret

Op 14 maart  heeft de Europese Raad de nieuwe productierichtlijn voor tabaksproducten goedgekeurd. Dat heeft ook gevolgen voor de e-sigaret. De nieuwe richtlijn bevat strengere voorschriften voor de productie en de presentatie van e-sigaretten in de Europese Unie, maar geldt niet voor zogenaamde medicinale e-sigaretten.

Lidstaten moeten de nieuwe richtlijnen in 2016 op nationaal niveau hebben doorgevoerd. Er komen onder andere voorschriften om de veiligheid en de kwaliteit van de e-sigaret te garanderen. De nieuwe voorschriften worden zo opgesteld dat nicotinehoudende e-sigaretten in de hele EU gelijk worden behandeld. Producten zonder nicotine vallen buiten de richtlijn.

Waarom zijn er nieuwe voorschriften nodig voor de e-sigaret?

Elektronische sigaretten zijn een relatief nieuw product. In korte tijd is de populariteit van e-sigaretten snel toegenomen. Het Europees Parlement erkent dat de e-sigaret helpt om het roken geheel of gedeeltelijk te ontwennen, maar vindt dat de effecten op lange termijn op de volksgezondheid nog onvoldoende bekend zijn. Aangezien nicotine een verslavende en toxische stof is, zijn veiligheids- en kwaliteitseisen voor e-sigaretten met nicotine noodzakelijk, is daarom het oordeel.

Lidstaten bepalen regels over smaken, reclame en leeftijdsgrens

Ook rapportageverplichtingen zijn noodzakelijk, zodat overheden toezicht kunnen houden op e-sigaretten en er meer over kunnen leren. Sommige beslissingen over de e-sigaret worden aan de lidstaten overgelaten, zoals de voorschriften over smaken, reclame zonder grensoverschrijdende effecten en leeftijdsgrenzen.

Nieuwe voorschriften gelden niet voor medicinale e-sigaretten

De nieuwe voorschriften zijn niet van toepassing op medicinale e-sigaretten of medische hulpmiddelen, maar gelden voor alle elektronische sigaretten voor consumenten die in de EU op de markt worden gebracht.

Wat verandert er voor de consument?

Het Europees Parlement stelt dat consumenten van e-sigaretten:

  • voordeel hebben van de verbeterde veiligheids- en kwaliteitseisen voor producten: rekening houdend met de classificatie van nicotine als toxische stof komt er een maximumniveau van nicotineconcentratie voor patronen en andere verpakkingseenheden van nicotinevloeistoffen. Zij moeten kindveilig en fraudebestendig zijn en beschermd zijn tegen lekken om consumenten – en vooral kinderen – te beschermen tegen de risico’s bij het hanteren en tegen de kans op inslikken. Alleen ingrediënten met een hoge zuiverheidsgraad mogen voor de nicotinehoudende vloeistof worden gebruikt, en de e-sigaret moet de nicotine onder normale gebruiksomstandigheden in gelijkmatige doses afgeven. Dit betekent dat telkens dezelfde hoeveelheid nicotine moet worden afgegeven wanneer een trekje van dezelfde duur en met dezelfde kracht van de e-sigaret wordt genomen.
  • beter worden geïnformeerd door nieuwe verpakkings- en etiketteringsvoorschriften: gezondheidswaarschuwingen op pakjes e-sigaretten worden verplicht, net als informatie over de verslavendheid en de toxiciteit, een lijst van alle stoffen in het product en informatie over het nicotinegehalte van het product. Reclame op de pakjes is niet toegestaan.
  • beter worden beschermd: de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie kunnen optreden in geval van gerechtvaardigde bezorgdheid over de veiligheid van deze producten. De autoriteiten zullen toezicht houden op de markt met het oog op informatie dat e-sigaretten leiden tot nicotineverslaving of tot het gebruik van traditionele tabak, met name bij jongeren en niet-rokers, en de Commissie zal verslag uitbrengen over de veiligheid en over ontwikkelingen op de markt.

Wat verandert er voor de fabrikant van e-sigaretten?

Fabrikanten van e-sigaretten moeten hun producten vervaardigen in overeenstemming met de bovenvermelde voorschriften inzake veiligheid, kwaliteit en verpakking, en bovendien:

  • de lidstaten op de hoogte stellen voordat zij een nieuw product op de markt brengen: de kennisgeving omvat informatie over de fabrikant, de gebruikte ingrediënten en emissies, de dosis en de opname van de nicotine, het product en het productieproces en een verklaring dat de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de kwaliteit en de veiligheid van het product bij normaal gebruik.
  • jaarlijks verslag uitbrengen bij de lidstaten over de verkochte aantallen van de producten, soorten gebruikers en hun voorkeuren en tendensen.
  • voldoen aan specifieke reclamevoorschriften: de bestaande voorschriften voor grensoverschrijdende reclame voor en promotie van tabaksproducten zullen ook gelden voor e-sigaretten.

Martijn Voncken stelt in een bericht op de website van Acvoda – Actiecomité voor Dampers – dat de nieuwe regelgeving rondom de e-sigaret een tegenslag is voor de volksgezondheid. De nieuwe tabaksrichtlijn maakt volgens hem de weg vrij voor een verbod op elke e-sigaret die nu op de markt is.

“Innovatie van e-sigaretten wordt op basis van de tabaksrichtlijn volledig gesmoord, aangezien élk nieuw model, elke nieuwe liquid, etc. gemeld moet worden 6 maanden voordat deze op de markt geplaatst wordt. Daarnaast mag er ook geen reclame meer gemaakt worden voor e-sigaretten.

Zelfs al zouden er e-sigaretten op de markt komen die wél aan de regels voldoen, dan zullen deze zo onaantrekkelijk en inefficiënt zijn dat veel minder mensen zullen overstappen van reguliere tabaksconsumptie naar de e-sigaret en dat is een gemiste kans!”

Volgens Acvoda is de e-sigaret een veilig, niet kankerverwekkend alternatief voor tabak dat juist gepromoot zou moeten worden.

“De Europese gebruikersorganisaties verenigd onder EVUN zullen er alles aan doen om deze wet in de rechtszaal aan te vechten. In Nederland zal Acvoda zich positioneren als gesprekspartner voor de politiek, en zullen we inzetten op een redelijke uitleg van deze door Europa opgelegde draconische regelgeving.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…